Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych klientów - informacje ogólne

Sklep internetowy Tedaria.pl dziękuje za zaufanie i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań i niezbędnych kroków, aby zabezpieczyć ochronę podanych przez Ciebie danych, które musiały zostać podane w celu realizacji Twojego zamówienia, ewentualnie które przekazałeś w sklepie internetowym w celach marketingowych.

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych osobowych informują Cię w szczególności o tym, jakie dane osobowe o Tobie przetwarzamy, w jaki sposób i w jakim celu. W ogólnych informacjach o ochronie danych osobowych dowiesz się również, jakie przysługują Ci prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych. Punkt 9 Regulaminu jest również uważany za część ogólnych informacji o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe, które podajesz odwiedzając stronę www.mackoviahracky.sk, są przetwarzane przez firmę Katkyn, s.r.o. (Sp. z o.o) z siedzibą w Bratysławie, pod adresem Račianska 88 B, 831 04 Bratysława, REGON 54 684 790, wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 163551/B (zwaną dalej „Firmą” lub „Operatorem” lub po prostu „my”)

Jeśli masz pytania, sugestie lub prośby dotyczące Twoich danych osobowych lub jeśli chciałbyś złożyć skargę w związku z ochroną Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z jednego z poniższych kontaktów.

informacje kontaktowe:

e-mail: info@mackoviahracky.sk
Telefon: +421 944 627 725

Firma Katkyn, s.r.o.. może w związku z prowadzoną działalnością przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym przewoźnikom, którym przekazywane są dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do sprawnej dostawy towarów, zewnętrznemu biuru rachunkowemu w celu wypełnienia obowiązków Firmy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym, za pośrednictwem których możemy przetwarzać płatności wykonane za zakupiony towar. Z Twoimi danymi osobowymi stykają się również nasi zewnętrzni programiści, którzy pracują nad funkcjonalnością i wyglądem naszej strony internetowej, współpracująca agencja reklamowa zapewniająca informowanie Cię o wszelkich nowościach związanych z naszą działalnością, a także firma zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie i serwis naszych serwerów. Różne organy państwowe mogą również mieć kontakt z Twoimi danymi osobowymi w ramach wykonywania obowiązków ochrony naszych, a także Twoich praw i interesów. Operator sklepu internetowego www.tedaria.pl przetwarza dane osobowe klientów w systemach informatycznych, których bezpieczeństwo i poprawność jest dla Firmy priorytetem. Informacje o klientach są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej.

Twoje dane osobowe traktujemy ostrożnie i profesjonalnie, ponieważ uważamy, że Twoja prywatność jest poufna i nienaruszalna

 • W żadnym wypadku nie udostępniamy otrzymanych danych osobom trzecim. Ich przechowywanie odbywa się w bezpiecznej bazie danych z autoryzowanym dostępem.
 • Pracownicy, którzy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zostali odpowiednio pouczeni o prawidłowym i wrażliwym obchodzeniu się z nimi i są zobowiązani do zachowania poufności w zakresie podanych przez Ciebie danych osobowych.
 • Robiąc zakupy na www.tedaria.pl nie jest wymagana rejestracja, możesz podać swoje dane raz przy składaniu zamówienia.
 • W związku z Twoim zamówieniem pozyskujemy od Ciebie tylko te dane, które są nam naprawdę potrzebne do realizacji Twojego zamówienia (lista wymaganych danych znajduje się poniżej)
 • Nie wykorzystujemy Twojego numeru telefonu i adresu e-mail podanego w celu realizacji zamówienia w celach marketingowych, skontaktujemy się z Tobą tylko w związku z realizacją i dostawą zamówienia lub reklamacją, jeśli ją złożyłeś. Informacje o otrzymaniu zamówienia, statusie jego realizacji i wysyłki możesz również przesłać na swój adres e-mail.
 • Bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody nie będziemy wysyłać Ci wybranych wiadomości e-mail dotyczących promocji naszej Firmy, informacji o aktualnych ofertach produktowych w naszym sklepie ani innych e-maili reklamowych (newsletter).

Bezpieczna płatność online

 • Płacąc kartą online za pomocą systemów płatności, wprowadzasz wszystkie swoje dane na bezpiecznych stronach bramki płatności.
 • Nie mamy kontaktu z poufnymi danymi dotyczącymi płatności, otrzymujemy tylko informację za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-a, czy transakcja zakończyła się powodzeniem, czy nie.

Ochrona danych osobowych klientów - szczegółowe informacje

9.1 Przetwarzanie umowne

Jeżeli zdecydowałeś się na zakup towaru w sklepie internetowym Firmy i jesteś osobą fizyczną, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie:

 • • imię i nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, lub inny adres, jeśli klient chce dostarczyć swój towar na inny adres niż adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje o zakupionym towarze.

Jeżeli kupujesz towar jako firma, przetwarzamy dane osoby kontaktowej tej firmy w zakresie: imię, nazwisko, tel. numer i adres e-mail.

Celem przetwarzania powyższych danych osobowych jest wystawienie dokumentu księgowego, stosunki przedumowne, identyfikacja kupującego, potwierdzenie zamówienia telefonicznie lub mailowo oraz dostawa towaru.

Podanie danych osobowych Firmie jest dobrowolne i służy wypełnieniu zobowiązań Firmy wynikających z umowy kupna oraz innej komunikacji dotyczącej zamówienia. Bez podania powyższych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie prawidłowo wykonać umowy, więc nie moglibyśmy jej z Tobą zawrzeć.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. § 13 ust. 1 litera b) ustawy nr. 18 /2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów z późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa“ lub „Ustawa o ochronie danych osobowych”) Firma będzie przetwarzać dane osobowe kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoby, której dane dotyczą, ponieważ przetwarzanie danych osobowych kupującego będzie wykonywane przez Firmę w stosunkach przedumownych z kupującym, a przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do wykonania umowy kupna-sprzedaży, w której kupujący występuje jako jedna ze stron umowy.

W celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z naszym klientem wykorzystujemy dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia. Po tym okresie będziemy nadal przechowywać dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w celu ochrony roszczeń prawnych oraz naszej wewnętrznej dokumentacji i kontroli przez okres przedawnienia (3 lata) oraz rok po jego upływie w odniesieniu do roszczeń dochodzonych po upływie okresu przedawnienia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania tego postępowania oraz pozostałą część okresu przedawnienia po jego zakończeniu. Nasze prawnie uzasadnione interesy to ochrona roszczeń prawnych oraz kontrola prawidłowego świadczenia naszych usług. W celu wypełnienia obowiązków prawnych przetwarzamy dane osobowe przez okres 10 lat.

9.2 Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Twojej zgody

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia programów lojalnościowych, realizacji działań marketingowych, informowania o promocjach, nowościach i rabatach, ale tylko za Twoją uprzednią zgodą zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) ustawy o ochronie[ES18]  danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu możesz wyrazić zaznaczając odpowiednie pole przy zamawianiu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.tedaria.pl lub w inny odpowiedni sposób kierowany do Firmy.

W przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia, a tym samym wyrażeniem zgody zgodnie z art. § 13 ust. 1 litera a) ustawy o ochronie danych osobowych wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych w zakresie:

 • • imię, nazwisko i adres e-mail,

które są niezbędne w naszej działalności związanej z przesyłaniem informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary, a także abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w naszych systemach informatycznych w zakresie przesyłania informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany powyżej, a tym samym w celu rejestracji w programie lojalnościowym Firmy lub w celu realizacji działań marketingowych, będziemy przechowywać te dane przez okres 3 lat wzgl. na krótszy okres w przypadku skorzystania z któregokolwiek z Twoich praw wymienionych w ust. 9.3 lub w przypadku cofnięcia zgody.

W przypadku skorzystania z jednego z poniższych praw lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej Firmie, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie i nieodwracalnie zniszczone w sposób techniczny, tj. w niszczarce papieru lub poprzez spalenie.

9.2.1 Podczas składania zamówienia możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ulepszenia naszych usług na podstawie oceny naszych klientów, a odbywa się to za pośrednictwem Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1, 186 00 Praga 8 - Karlín, Republika Czeska. , operatora strony www.heureka.sk-cz. W tym celu przekazujemy Heureka Shopping s.r.o. Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz dane o zakupionym przez Ciebie towarze. Podane dane osobowe są przetwarzane tylko przez niezbędny czas do zakończenia oceny zakupu lub przez okres 1 roku, jeśli dana osoba nie dokonuje oceny. W przypadku braku zgody w tym celu dane osobowe nie zostaną przekazane.

9.2.2

W przypadku konkursu zgodnie z punktem 15 niniejszego regulaminu, opublikowanego na stronie www.mackoviahracky.sk, możemy wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w ogłoszonym konkursie.

Jeżeli wyrazisz nam powyższą zgodę, na tej podstawie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres), adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie oraz nagrania wideo - audio, w celu wyłonienia zwycięzcy w drodze losowania lub bezpośredniego wyboru (sposób wyłonienia zwycięzcy zostanie podany w warunkach ogłoszonego konkursu), skontaktowania się i wręczenia nagrody zwycięzcy.

Wyżej wymienione dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu podlegają nieodwracalnej likwidacji.

9.2.3 W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.tedaria.pl pisemnie, elektronicznie lub osobiście bezpośrednio u nas.

9.3 Stosowanie plików cookie

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie ...) zapisywane są małe pliki „cookie”, które następnie są przez nas odczytywane. Pliki cookie, których używamy, służą do poprawy komfortu przeglądania naszej witryny od momentu Twojej wizyty do jej zakończenia. Po zamknięciu naszej witryny niektóre z wymienionych plików cookie zostaną usunięte, a niektóre pozostaną na Twoim urządzeniu i będą aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę w ciągu 7 dni.

Pliki cookie, których używamy, pomagają nam:

 • zidentyfikować Cię podczas kolejnej wizyty, abyśmy mogli wyświetlić stronę internetową odpowiednią dla Twojego urządzenia, abyś nie musiał się wielokrotnie logować za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę
 • abyśmy mogli wykryć, naprawić i / lub usunąć niedziałające części naszej strony internetowej
 • abyśmy mogli śledzić ruch na naszej stronie internetowej, przeglądanie poszczególnych produktów lub abyśmy mogli określić skuteczność naszych reklam, za pośrednictwem których dotarłeś do naszej witryny; Monitorowanie to wykonujemy za pomocą Google Analytics, obsługiwanego przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Powyższe pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej lub do naszych informacji o skuteczności reklam. Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych o Tobie w związku ze wspomnianymi plikami cookies. Wyłączenie tych plików cookie w przeglądarce internetowej może spowodować nieprawidłowe działanie i wyświetlanie naszej witryny.

Na Twoim urządzeniu przechowujemy również pliki cookies, które pozwalają nam zbierać informacje o Twoich wcześniejszych zakupach lub przeglądanych produktach, na podstawie których możemy zaoferować Ci towary, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Dane o Twoich zakupach i przeglądanych produktach są anonimowe i nie docierają do nas w związku z Twoją osobą. Te pliki cookie są przetwarzane przez 7 dni.

Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie, które zapewniają możliwość logowania się za pośrednictwem sieci społecznościowych Facebook lub Google oraz innych funkcji udostępnianych przez te sieci społecznościowe. Jednak nie przekazujemy ani nie udostępniamy w żaden sposób danych osobowych pozyskanych przez nas z wyżej wymienionych portali społecznościowych. Zalogowanie się przez portale społecznościowe jest dobrowolne, a ochrona danych osobowych podlega regulaminom firm obsługujących te portale.

Nie odpowiadamy za przechowywanie plików cookies na stronach internetowych podmiotów trzecich ani wykorzystywanie plików cookies przechowywanych w urządzeniu końcowym użytkownika przez podmioty trzecie.

W każdej chwili możesz cofnąć lub ponownie wyrazić zgodę na używanie plików cookie za pośrednictwem zakładki „Ustawienia plików cookie”na naszej stronie internetowej.

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub zakazując stosowania plików cookies, Twoja zgoda na wykorzystywanie plików cookies wygasa.

Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookie, nie będą one przez nas wykorzystywane. Jednak brak wyrażenia takiej zgody może negatywnie wpłynąć na komfort przeglądania naszej strony internetowej lub polecenie odpowiednich produktów.

W swojej przeglądarce możesz ustawić odmowę przechowywania plików cookie lub po prostu zezwolić na przechowywanie plików cookie, którym ufa, lub akceptację plików cookie tylko z aktualnie odwiedzanych witryn. Możesz również usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookie już zapisane na Twoim urządzeniu w przeglądarce. Należy pamiętać, że po usunięciu plików cookie niektóre funkcje i części naszej witryny mogą nie działać poprawnie.

9.4 Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe, możesz między innymi skorzystać z następujących praw:

 • Prawo dostępu do danych osobowych danej osoby przetwarzanych przez Firmę, a tym samym prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe dotyczące tej osoby, czy nie

W przypadku przetwarzania przez Firmę danych osobowych osoby, której dane dotyczą, Firma wyda na żądanie osoby, której dane dotyczą, kopię tych danych osobowych. Oprócz powyższego osobie, której dane dotyczą, zostaną podane w szczególności informacje o celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, identyfikacji odbiorcy lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały przekazane, okresie przechowywania danych osobowych, informacje o źródle, z którego zostały pozyskane dane oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Wydanie pierwszej kopii zgodnie z poprzednim zdaniem jest bezpłatne. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które zwróci się osoba zainteresowana, Firma pobierze opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym poniesionym w związku z wydaniem kopii. Jeżeli dana osoba zażąda informacji drogą elektroniczną, zostaną one przekazane w powszechnie używanej formie elektronicznej, e-mailem, chyba że zażąda inaczej.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych, a tym samym prawo do sprostowania przez Firmę danych osobowych osoby żądającej lub do uzupełnienia tych danych osobowych. Osoba zainteresowana może również skorzystać z tego prawa za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.tedaria.pl, w zakładce klienta bezpośrednio po zalogowaniu.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w szczególności jeślie
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie,
  3. osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 6.
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. powodem unieważnienia jest wypełnienie zobowiązania wynikającego z ustawy, przepisu szczególnego lub umowy międzynarodowej, którymi Republika Słowacka jest związana, lub
  6. dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług firm informacyjnych osobie poniżej 16 roku życia.

Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile ich przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z Ustawy, przepisu szczególnego lub umowy międzynarodowej, na mocy których związana jest Republika Słowacka, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie,
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego,
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że prawo do usunięcia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
 5. do udowodnienia, dochodzenia lub bronienia roszczeń prawnych.

Firma usunie dane osobowe na żądanie osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki, po ocenie, że żądanie to jest zasadne.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadkach, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych w drodze sprzeciwu na podstawie ust. 9.4 w okresie umożliwiającym Firmie weryfikację prawidłowości danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia ich wykorzystywania zamiast usunięcia danych osobowych;
  3. Firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego roszczenia Firmy, do czasu zweryfikowania, czy uzasadnione powody po stronie Firmy przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, Firma nie będzie przeprowadzać żadnych operacji przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem przechowywania lub wykorzystywania ich do dochodzenia roszczeń prawnych.

W przypadku zniesienia ograniczenia przetwarzania danych osobowych Firma poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą.

 

 • Prawo do przenoszenia danych, co oznacza pozyskanie danych osobowych przekazanych Firmie przez osobę, której dane dotyczą, z jednoczesnym prawem do przeniesienia tych danych do innego operatora w formacie nadającym się do zwykłego użytku i nadającego się do odczytu maszynowego, o ile dane osobowe zostały pozyskane za zgodą lub umową osoby, której dane dotyczą. a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany..

 • Prawo do wycofania zgody. W związku z udzieleniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile dane osobowe o Tobie są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody..

Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z Firmą w dowolny wybrany sposób lub kontaktując się z osobą odpowiedzialną, jeśli została powołana. (Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej, jeśli takie istnieją, można znaleźć na stronie internetowej Firmy w zakładce „Prywatność”).

Na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody nie ma wpływu jej cofnięcie.

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, jeśli uzna, że ​​jej prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone..

9.5 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez Firmę, jeżeli Firma przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z prawem (tj. bez zgody) i uważasz, że takie przetwarzanie ogranicza Twoje prawa lub koliduje z Twoimi prawami.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie::

 1. tytuł prawny wykonywania zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub z tytułu prawnego uzasadnionego interesu Firmy,
 2. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 3. przetwarzanie do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafu, Firma nie może dalej przetwarzać Twoich danych osobowych.

Firma we właściwym czasie rozpatrzy otrzymany sprzeciw. Firma nie może dalej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże niezbędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych, które przeważają nad prawami lub interesami osoby, której dane dotyczą, lub uzasadnią roszczenie prawne.

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec decyzji Firmy, która wywołuje skutki prawne dotyczące Twojej osoby lub istotnie na Ciebie wpływa, jeśli taka decyzja została wydana wyłącznie na podstawie aktów zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo zwrócić się do Firmy o rozpatrzenie wydanej decyzji w inny sposób niż zautomatyzowana forma przetwarzania, a Firma jest zobowiązana zastosować się do takiego żądania w sposób niezautomatyzowany tj. decyzja jest weryfikowana osobiście przez upoważnioną osobę. Kupującemu nie przysługuje to prawo tylko wtedy, gdy zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia umowy lub wykonania umowy między Firmą a osobą zainteresowaną, jeśli decyzja ta jest wykonywana na podstawie specjalnego przepisu lub umowy międzynarodowej, którą Republika Słowacka jest związana i która również przewiduje odpowiednie środki zapewniające ochronę praw i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na zautomatyzowaną decyzję.

9.6 W przypadku skorzystania z któregokolwiek z praw określonych w ust. 9.4 lub 9.5, Firma przekaże Ci informacje na temat podjętych działań na podstawie praw, z których skorzystałeś. Zgodnie ze zdaniem poprzednim Firma przekaże Ci informację nie później niż w ciągu miesiąca od dnia doręczenia informacji o wykonaniu prawa. Jeśli Firma nie może udzielić informacji w wyznaczonym terminie, zostaniesz poinformowany o przedłużeniu tego okresu maksymalnie o dwa miesiące (nawet wielokrotnie) wraz z uzasadnieniem.

Udzielenie informacji w ramach skorzystania z praw określonych powyżej jest bezpłatne. W przypadku, gdy zastosowane prawo jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieproporcjonalne, Firma może obciążyć zainteresowaną osobę rozsądną opłatą lub odmówić działania w związku z obowiązującym prawem.

9.7 Firma oświadcza, że ​​zgodnie z art. § 7 ustawy o ochronie danych osobowych dane osobowe będą pozyskiwane wyłącznie w celach wskazanych w pkt. 9.1 i 9.2 niniejszych warunków i będą przetwarzane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały pozyskane.

9.8 Firma oświadcza, że ​​zgodnie z art. § 6 ustawy o ochronie danych osobowych będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dobrych obyczajów, tak aby nie naruszać podstawowych praw osoby, której dane dotyczą, oraz działać w sposób niesprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie ich obchodzić.

9.9 Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza Firmą.

Po przekazaniu Firmie Twoich danych osobowych mogą one być następnie przetwarzane przez firmy:

Allit, s.r.o.

Siedziba: Námestie sv. Františka 18B, Bratysława 841 04

Regon: 36 723 134  wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 44009/B

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Siedziba: Pri starom letisku 14, Bratysława 36 830 06

Regon: 31 351 603  wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 5165/B

Slovenská pošta, a.s.

Siedziba: Partizánska cesta 9, 975 99 Bańska Bystrzyca

Regon: 36631124 wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Banskiej Bystrzycy, Wydział: Sa, vložka č. 803/S

Orchid Sphere s.r.o.

Siedziba: Šancová 3570/49, Bratysława 831 04

Regon: 50 051 521 wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 107494/B

Heureka Shopping s.r.o

Siedziba: Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Republika Czeska,

Regon: 023 87 727, Numer referencyjny C 218977, rejestr prowadzony w Sądzie Miejskim w Pradze

engerau labs s.r.o.

Siedziba: Staré Grunty 18, 841 04 Bratysława

Regon: 51 247 941 wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 12465